RTV Apeldoorn is een lokale omroep voor de gemeente Apeldoorn. Wij verzorgen programma's op radio, televisie en online. 
RTV Apeldoorn is 24 uur per dag, zeven dagen per week in de lucht met programma's via radio, televisie en internet. Met onze programma's brengen we informatie, cultuur en educatie, gericht op de regio. Vanuit onze radiostudio's worden dagelijks programma's gemaakt door vrijwilligers. Lekker luisteren naar muziek en geïnformeerd worden over ontwikkelingen uit de regio.

Ben Hendrikse verlaat Rekenkamer Commissie

Het Apeldoornse gemeenteraadslid verlaat per direct de Rekenkamer Commissie. Dat heeft hij vandaag, dinsdag 25 januari, laten weten. De reden? ,,Risico van de aantasting van de onafhankelijkheid, een onjuiste opstelling van burgemeester en wethouders en een moeizaam meewerkende houding'', meldt hij. 

Hendrikse zit dus in de Rekenkamer Commissie. Dit is een onafhankelijke commissie bestaande uit raadsleden die onderzoek doen naar het slagen van het beleid. Het krijgt zo inzicht of de financiële doelen en vele maatschappelijke prestaties zoals het sociale domein werkelijk worden behaald. Hij benadrukt dat deze commissie onafhankelijk dient te zijn. ,,Om dit te bevorderen is het van belang om zelfstandig de onderzoeken te kiezen. Dit voor de controlerende taak van de Raad. De raadsleden nemen niet deel als partijwoordvoerder of belangenbehartiger voor partijdoelen.''

Aantasting onafhankelijkheid

Hij verwijst naar een brief aan de gemeenteraad waarin het verzoek staat om vanaf dit jaar geen invulling meer te geven aan het jaarlijkse Rekenkamer onderzoek van de jaarstukken. ,,Probleem: Een Rekenkamer onderzoek is écht anders dan een accountant met rechtmatigheid controle. Deze Rekenkamer onderzoekt jaarlijks op doelmatigheid en op het geheel van uitoefenen van bestuur. Verder of diverse maatschappelijke effecten wel écht worden bereikt (lees; Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, Participatiewet enzovoorts). Met een dergelijk verzoek gaat het College de agenda van de Rekenkamer beïnvloeden en de onafhankelijkheid aantasten.''

Het raadslid vertelt: ,,Het college reageert niet meer afzonderlijk op een aantal aanbevelingen van de Rekenkamer. Heden -helaas- nog maar globaal. Daarbij wordt de Gemeenteraad een belangrijk gegeven ontnomen! De sturing en inzicht op resultaat en voortgang wordt nu onnodig moeizaam.'' Hij kijkt ook naar de Meerjarenbegroting 2022-2025. ,,Daarin staat letterlijk: De mogelijkheid om te kiezen voor een Raadscommissie (lees: Rekenkamercommissie) komt te vervallen, waardoor het ook gevolgen heeft voor de wijze waarop Apeldoorn deze functie heeft vormgegeven.''

Hij vervolgt: ,,Fout: het college is té voorbarig om de huidige Rekenkamer af te schrijven.  Na veel rumoer, bedenkingen en uitstel ligt het pas in de Tweede Kamer ter behandeling voor op 07 februari 2022 (Bron: Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies NVRRR, publicatie 21-01-2022) Dit kan leiden tot niet aannemen, uitstel of wijzigingen door moties of amendementen. Conclusie: een dergelijke benadering draagt niet bij aan een constructieve samenwerking.''

Ongemotiveerd

De bovenstaande reden zorgen er volgens Hendrikse voor dat hij vindt dat er teveel negatieve zaken spelen en dat deze de motivatie ontnemen. Dit leidt dus voor hem tot een onmiddellijk vertrek. Hij wil hiermee bewerkstellingen dat er wordt nagedacht: ,,Hoe nu verder? Kan het zo verder? Het is aan de raad en de huidige Rekenkamer om hier vorm aan te geven.''

Heb je een tip of opmerking? Of heb je een foto of video gemaakt? Stuur dan een mail naar: redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Zoeken

Het weer in Apeldoorn

booked.net

Luister Radio Apeldoorn